17 Bù kĕn shùncóng , yĕ bù jìniàn nǐ zaì tāmen zhōngjiān suǒ xíng de qí shì , jìng yìng zhe jǐngxiàng , jū xīn bēi nì , zì lì shǒulǐng , yào huí tāmen wèi nú zhī dì . dàn nǐ shì lèyì raóshù rén , yǒu ēndiǎn , yǒu liánmǐn , bù qīngyì fānù , yǒu fēngshèng cíaì de shén , bìng bù diūqì tāmen .