Sāmǔĕrjìshàng 10:5

5 Cǐ hòu nǐ dào shén de shān , zaì nàli yǒu Fēilìshì rén de fáng bīng . nǐ dào le chéng de shíhou , bì yùjiàn yī bān xiānzhī cóng qiū tán xià lái , qiánmian yǒu gǔ sè de , jī gǔ de , chuī dí de , tán qín de , tāmen dōu shòu gǎn shuōhuà .