Sāmǔĕrjìshàng 10:3

3 Nǐ cóng nàli wǎng qián xíng , dào le tā pō de xiàngshù nàli , bì yùjiàn sān gè wǎng Bótèlì qù baì shén de rén , yī gè daì zhe sān zhǐ shānyánggāo , yī gè daì zhe sān gè bǐng , yī gè daìzhe yī pídaì jiǔ .