Sāmǔĕrjìshàng 12:14

14 Nǐmen ruò jìngwèi Yēhéhuá , shìfèng tā , tīng cóng tāde huà , bù wéibeì tāde mìnglìng , nǐmen hé zhìlǐ nǐmen de wáng yĕ dōu shùncóng Yēhéhuá nǐmen de shén jiù hǎo le .