Sāmǔĕrjìshàng 12:15

15 Tǎngruò bù tīng cóng Yēhéhuá de huà , wéibeì tāde mìnglìng , Yēhéhuá de shǒu bì gōngjī nǐmen , xiàng cóng qián gōngjī nǐmen lièzǔ yíyàng .