Sāmǔĕrjìshàng 13:22

22 Suǒyǐ dào le zhēng zhàn de rìzi , gēnsuí Sǎoluó hé Yuēnádān de rén méiyǒu yī gè shǒu lǐ yǒu dāo yǒu qiāng de , wéidú Sǎoluó hé tā érzi Yuēnádān yǒu .