Sāmǔĕrjìshàng 14:17

17 Sǎoluó jiù duì gēnsuí tāde mín shuō , nǐmen chá diǎn chá diǎn , kàn cóng wǒmen zhèlǐ chū qù de shì shuí . tāmen yī chá diǎn , jiù zhīdào Yuēnádān hé ná bīngqì de rén méiyǒu zaì zhèlǐ .