Sāmǔĕrjìshàng 14:37

37 Sǎoluó qiú wèn shén shuō , wǒ xià qù zhuīgǎn Fēilìshì rén kĕyǐ bùkĕ yǐ . nǐ jiāng tāmen jiāo zaì Yǐsèliè rén shǒu lǐ bù jiāo . zhè rì shén méiyǒu huídá tā .