Sāmǔĕrjìshàng 14:36

36 Sǎoluó shuō , wǒmen bù rú yè lǐ xià qù zhuīgǎn Fēilìshì rén , qiǎng lüè tāmen , zhídào tiān liàng , bù liú tāmen yī rén . zhòng mín shuō , nǐ kàn zĕnyàng hǎo jiù qù xíng ba . jìsī shuō , wǒmen xiān dāng qīnjìn shén .