Sāmǔĕrjìshàng 14:4

4 Yuēnádān yào cóng aì kǒu guō dào Fēilìshì fáng yíng nàli qù . zhè aì kǒu liǎng bian gè yǒu yī gè shān fēng , yī míng bō xuē , yī míng xī ní .