Sāmǔĕrjìshàng 14:6

6 Yuēnádān duì ná bīngqì de shàonián rén shuō , wǒmen bù rú guō dào wèi shòu gēlǐ rén de fáng yíng nàli qù , huòzhĕ Yēhéhuá wèi wǒmen shīzhǎn nénglì . yīnwei Yēhéhuá shǐ rén déshèng , bú zaìhu rén duō rén shǎo .