Sāmǔĕrjìshàng 14:43

43 Sǎoluó duì Yuēnádān shuō , nǐ gàosu wǒ , nǐ zuò le shénme shì . Yuēnádān shuō , wǒ shízaì yǐ shǒu lǐ de zhàng , yòng zhàng tóu zhàn le yídiǎn mì cháng le yī cháng . zhèyàng wǒ jiù sǐ ma ( ma huò zuò ba ) .