Sāmǔĕrjìshàng 18:10

10 Cì rì , cóng shén nàli lái de è mó dàdà jiàng zaì Sǎoluó shēnshang , tā jiù zaì jiā zhōng hú yán luàn yǔ . Dàwèi zhào cháng tán qín , Sǎoluó shǒu lǐ ná zhe qiāng .