Sāmǔĕrjìshàng 18:5

5 Sǎoluó wúlùn chāiqiǎn Dàwèi wǎng héchu qù , tā dōu zuò shì jīng míng . Sǎoluó jiù lì tā zuò zhànshì zhǎng , zhòng bǎixìng hé Sǎoluó de chénpú wú bù xǐyuè .