Sāmǔĕrjìshàng 18:6

6 Dàwèi dá sǐ le nà Fēilìshì rén , tóng zhòngrén huí lái de shíhou , fùnǚ men cóng Yǐsèliè gè chéng lǐ chūlai , huān huānxǐ xǐ , dá gǔ jī qéng , gē chàng tiàowǔ , yíngjiē Sǎoluó wáng .