20 Sǎoluó dǎfa rén qù zhuōná Dàwèi . qù de rén jiàn yǒu yī bān xiānzhī dōu shòu gǎn shuōhuà , Sǎmǔĕr zhàn zaì qízhōng jiān guǎn tāmen . dǎfa qù de rén yĕ shòu shén de líng gǎndòng shuōhuà .