Sāmǔĕrjìshàng 19:4

4 Yuēnádān xiàng tā fùqin Sǎoluó tì Dàwèi shuō hǎo huà , shuō , wáng bùkĕ dé zuì wáng de púrén Dàwèi . yīnwei tā wèicéng dé zuì nǐ , tā suǒ xíng de dōu yǔ nǐ dà yǒu yìchu .