Sāmǔĕrjìshàng 20:13

13 Wǒ fùqin ruò yǒu yì haì nǐ , wǒ bú gàosu nǐ shǐ nǐ píng píngān ān dì zǒu , yuàn Yēhéhuá chóngchóng dì jiàng fá yǔ wǒ . yuàn Yēhéhuá yǔ nǐ tóng zaì , rútóng cóng qián yǔ wǒ fùqin tóng zaì yíyàng .