Sāmǔĕrjìshàng 20:30

30 Sǎoluó xiàng Yuēnádān fānù , duì tā shuō , nǐ zhè wán gĕng bēi nì zhī fùrén suǒ shēng de , wǒ qǐbù zhīdào nǐ xǐyuè Yēxī de érzi , zì qǔ xiūrǔ , yǐzhì nǐ mǔqin lòu tǐ méng xiū ma .