Sāmǔĕrjìshàng 21:13

13 Jiù zaì zhòngrén miànqián gǎibiàn le xún cháng de jǔ dòng , zaì tāmen shǒu xià jiǎ zhuāng fēng diān , zaì chéng mén de mén shān shàng hú xiĕ luàn huà , shǐ tuòmo liú zaì hú zǐ shàng .