Sāmǔĕrjìshàng 22:11

11 Wáng jiù dǎfa rén jiāng jìsī Yàxītūde érzi yà xī mǐ lè hé tā fùqin de quán jiā , jiù shì zhù Nuóbǎi de jìsī dōu zhào le lái . tāmen jiù lái jiàn wáng .