Sāmǔĕrjìshàng 22:13

13 Sǎoluó duì tā shuō , nǐ wèishénme yǔ Yēxī de érzi jiédǎng haì wǒ , jiāng shíwù hé dāo gĕi tā , yòu wèi tā qiú wèn shén , shǐ tā qǐlai móu haì wǒ , jiù rújīn rì de guāngjǐng .