Sāmǔĕrjìshàng 22:14

14 Yà xī mǐ lè huídá wáng shuō , wáng de chénpú zhōng yǒu shuí bǐ Dàwèi zhōngxīn ne . tā shì wáng de nǚxù , yòu shì wáng de sān móu , bìngqiĕ zaì wáng jiā zhōng shì zūnguì de .