Sāmǔĕrjìshàng 22:15

15 Wǒ qǐ shì cóng jīnrì cái wèi tā qiú wèn shén ne . duàn bú shì zhèyàng . wáng búyào jiāng zuì guī wǒ hé wǒ fù de quán jiā . yīnwei zhè shì , wúlùn dà xiǎo , púrén dōu bù zhīdào .