Sāmǔĕrjìshàng 23:2

2 Suǒyǐ Dàwèi qiú wèn Yēhéhuá shuō , wǒ qù gōngdǎ nàxiē Fēilìshì rén kĕyǐ bùkĕ yǐ . Yēhéhuá duì Dàwèi shuō , nǐ kĕyǐ qù gōngdǎ Fēilìshì rén , zhĕngjiù jī yī là .