Sāmǔĕrjìshàng 23:22

22 Qǐng nǐmen huí qù , zaì quèshí chá míng tāde zhù chù hé xíng zōng , shì shuí kànjian tā zaì nàli , yīnwei wǒ tīngjian rén shuō tā shén jiǎohuá .