Sāmǔĕrjìshàng 24:4

4 Gēnsuí de rén duì Dàwèi shuō , Yēhéhuá céng yīngxǔ nǐ shuō , wǒ yào jiāng nǐde chóudí jiāo zaì nǐ shǒu lǐ , nǐ kĕyǐ rènyì dāi tā . rújīn shíhou dào le . Dàwèi jiù qǐlai , qiāoqiāo de gē xià Sǎoluó waì paó de yī jīn .