Sāmǔĕrjìshàng 25:15

15 Dànshì nàxiē rén dāi wǒmen shén hǎo . wǒmen zaì tiānyĕ yǔ tāmen láiwǎng de shíhou , méiyǒu shòu tāmende qīfu , yĕ wèicéng shīluò shénme .