Sāmǔĕrjìshàng 25:2

2 Zaì mǎ yún yǒu yī gèrén , tāde chǎnyè zaì Jiāmì , shì yī gè dà fù hù , yǒu sān qiā miányáng , yī qiā shānyáng . tā zhèngzaì Jiāmì jiǎn yáng maó .