Sāmǔĕrjìshàng 25:3

3 Nà rén míng jiào ná bā , shì Jiālè zú de rén . tāde qī míng jiào yà bǐ gāi , shì cōngming jùnmĕi de fùrén . ná bā wéirén gāng bì xiōngè .