Sāmǔĕrjìshàng 25:28

28 Qiú nǐ raóshù bìnǚ de zuì guō . Yēhéhuá bì wèi wǒ zhǔ jiànlì jiāngù de jiā , yīn wǒ zhǔ wèi Yēhéhuá zhēng zhàn . bìngqiĕ zaì nǐ píng shēng de rìzi chá bù chū yǒu shénme guō lái .