Sāmǔĕrjìshàng 25:7

7 Xiànzaì wǒ tīngshuō yǒu rén wèi nǐ jiǎn yáng maó , nǐde mùrén zaì Jiāmì de shíhou hé wǒmen zaì yī chù , wǒmen méiyǒu qīfu tāmen , tāmen yĕ wèicéng shīluò shénme .