Sāmǔĕrjìshàng 25:8

8 Kĕyǐ wèn nǐde púrén , tāmen bì gàosu nǐ . suǒyǐ yuàn wǒde púrén zaì nǐ yǎnqián méng ēn , yīnwei shì zaì hǎo rìzi lái de . qiú nǐ suí shǒu qǔ diǎn cì yǔ púrén hé nǐ érzi Dàwèi .