Sāmǔĕrjìshàng 26:15

15 Dàwèi duì Níér shuō , nǐ bú shì gè yǒng shì ma . Yǐsèliè zhōng shuí néng bǐ nǐ ne . mín zhōng yǒu rén jìnlái yào haì sǐ wáng nǐde zhǔ , nǐ wèihé méiyǒu bǎohù wáng nǐde zhǔ ne .