Sāmǔĕrjìshàng 26:21

21 Sǎoluó shuō , wǒ yòu zuì le . wǒ ér Dàwèi , nǐ kĕyǐ huí lái , yīn nǐ jīnrì kàn wǒde xìngméng wèi bǎoguì . wǒ bì bú zaì jiā haì yú nǐ . wǒ shì hū tú rén , dàdà cuò le .