Sāmǔĕrjìshàng 26:6

6 Dàwèi duì Hèrén yà xī mǐ lè hé xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē de xiōngdi yà bǐ shāi shuō , shuí tóng wǒ xià dào Sǎoluó yíng lǐ qù . yà bǐ shāi shuō , wǒ tóng nǐ xià qù .