Sāmǔĕrjìshàng 28:7

7 Sǎoluó fēnfu chénpú shuō , dāng wèi wǒ zhǎo yī gè jiāo guǐ de fùrén , wǒ hǎo qù wèn tā . chénpú shuō , zaì yǐn Duōĕr yǒu yī gè jiāo guǐ de fùrén .