Sāmǔĕrjìshàng 28:9

9 Fùrén duì tā shuō , nǐ zhīdào Sǎoluó cóng guó zhōng jiǎnchú jiāo guǐ de hé xíng wū shù de . nǐ wèihé xiànhaì wǒde xìngméng , shǐ wǒ sǐ ne .