Sāmǔĕrjìshàng 28:8

8 Yúshì Sǎoluó gǎi le zhuāng , chuān shàng biéde yīfu , daì zhe liǎng gèrén , yè lǐ qù jiàn nà fùrén . Sǎoluó shuō , qiú nǐ yòng jiāo guǐ de fǎshù , jiāng wǒ suǒ gàosu nǐde sǐ rén , wèi wǒ zhāo shàng lái .