Sāmǔĕrjìshàng 5:4

4 Yòu cì rì qīngzǎo qǐlai , jiàn dà gún pú dǎo zaì Yēhéhuá de yuē guì qián , liǎn fú yú dì , bìngqiĕ dà gún de tóu hé liǎng shǒu dōu zaì mén jiàn shàng zhé duàn , zhǐ shèngxia dà gún de cán tǐ .