Sāmǔĕrjìshàng 5:8

8 Jiù dǎfa rén qù qǐng Fēilìshì de zhòng shǒulǐng lái jùjí , wèn tāmen shuō , wǒmen xiàng Yǐsèliè shén de yuē guì yīngdāng zĕnyàng xíng ne . tāmen huídá shuō , kĕyǐ jiāng Yǐsèliè shén de yuē guì yùn dào Jiātè qù . yúshì jiāng Yǐsèliè shén de yuē guì yùn dào nàli qù .