Sāmǔĕrjìshàng 9:8

8 Púrén huídá Sǎoluó shuō , wǒ shǒu lǐ yǒu yínzi yī Shĕkèlè de sì fēn zhīyī , kĕyǐ sòng nà shén rén , qǐng tā zhǐshì wǒmen dāng zǒu de lù .