Sāmǔĕrjìshàng 9:7

7 Sǎoluó duì púrén shuō , wǒmen ruò qù , yǒu shénme kĕyǐ sòng nà rén ne . wǒmen náng zhōng de shíwù dōu chī jǐn le , yĕ méiyǒu lǐwù kĕyǐ sòng nà shén rén , wǒmen hái yǒu shénme méiyǒu .