Sāmǔĕrjìxià 10:3

3 Dàn Yàmén rén de shǒulǐng duì tāmende zhǔ Hānèn shuō , Dàwèi chāi rén lái ānwèi nǐ , nǐ xiǎng tā shì zūnjìng nǐ fùqin ma . tā chāi chénpú lái bú shì xiáng chá kuītàn , yào qīngfù zhè chéng ma .