Sāmǔĕrjìxià 10:5

5 Yǒu rén gàosu Dàwèi , tā jiù chāi rén qù yíngjiē tāmen , yīnwei tāmen shén jué xiūchǐ , gàosu tāmen shuō , kĕyǐ zhù zaì Yēlìgē , dĕng dào hú xū zhǎng qǐ zaì huí lái .