Sāmǔĕrjìxià 10:6

6 Yàmén rén zhīdào Dàwèi zēngwù tāmen , jiù dǎfa rén qù , zhāo mù bǎiLìhé de Yàlán rén hé suǒ bā de Yàlán rén , bù bīng èr wàn , yǔ Mǎjiā wáng de rén yī qiā , tuó bǎi rén yī wàn èr qiā .