Sāmǔĕrjìxià 10:9

9 Yuē yē kànjian dírén zaì tā qián hòu bǎi zhèn , jiù cóng Yǐsèliè jūn zhōng tiānxuǎn jīng bīng , shǐ tāmen duì zhe Yàlán rén bǎi zhèn .