Sāmǔĕrjìxià 11:1

1 Guō le yī nián , dào liè wáng chū zhàn de shíhou , Dàwèi yòu chāi paì Yuēyē , shuaìlǐng chénpú hé Yǐsèliè zhòngrén chū zhàn . tāmen jiù dá baì Yàmén rén , wéi gōng là bā . Dàwèi réng zhù zaì Yēlùsǎlĕng .