Sāmǔĕrjìxià 12:3

3 Qióngrén chúle suǒ mǎi lái yǎnghuo de yī zhǐ xiǎo mǔ yánggāo zhī waì , bié wú suǒ yǒu . yánggāo zaì tā jiā lǐ hé tā érnǚ yītóng zhǎngdà , chī tā suǒ chī de , hē tā suǒ hē de , shuì zaì tā huái zhōng , zaì tā kàn lái rútóng nǚér yíyàng .