Sāmǔĕrjìxià 13:10

10 Àn nèn duì Tāmǎ shuō , nǐ bǎ shíwù ná jìn wòfáng , wǒ hǎo cóng nǐ shǒu lǐ jiē guō lái chī . Tāmǎ jiù bǎ suǒ zuò de bǐng ná jìn wòfáng , dào tā gēge àn nèn nàli ,